سرویس پرداخت کرایه حمل بار

پرداخت آنلاین کرایه

پرداخت آنی کرایه حمل بار

سامانه شیپین توانسته است پرداخت کرایه حمل بار را به شیوه‌ای کارآمد مدیریت کند. پس از طی مراحل ورود، بارگیری، خروج، تحویل و تایید توسط گیرنده، شرکت ارسال کننده از طریق سامانه شیپین قادر خواهد بود کرایه خودروی حمل و نقل بار را به صورت آنی و بدون نیاز به مراجعه به بانک و امور اداری اضافی و اتلاف وقت پرداخت کند. این فرآیند موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان و انرژی می شود.

دسترسی واحد مالی شرکت به گزارش های مالی

یکی دیگر از مزایای این سرویس این است که با وجود شیپین، واحدهای مالی شرکت ها به تمامی گزارش های مالی دسترسی کامل خواهند داشت. آنها می توانند از ریز جزئیات پرداخت دستمزد حمل بار به شرکت های حمل و نقل و رانندگان خودروهای حمل بار مطلع شوند و در مواقع لزوم از این اطلاعات برای تهیه گزارش های مالی استفاده کنند.

پرداخت بر اساس اسناد حمل و اسناد مالی مشتری در سیستم حسابداری شرکت

با ثبت شماره شبا رانندگان و شرکت های حمل و نقل برای پرداخت کرایه، می توان بدون مراجعه به بانک و تنها در مدت یک روز کاری، پس از تایید تحویل بار توسط گیرنده، تمامی پرداخت ها را به صورت آنی و سازماندهی شده انجام داد. نکته حائز اهمیت این است که این فرآیند تنها یک مرحله دارد و نیازی به وارد کردن اطلاعات حسابداری در سیستم شیپین نمی باشد. سامانه شیپین با اتصال به سیستم شرکت و بر اساس اسناد مالی مشتری و حمل بار، پرداخت ها را سازماندهی می کند. تایید تحویل از طرف گیرنده نیز اطمینان لازم را جهت پرداختی موفق برای ارسال کننده بار فراهم می آورد.