پایانه های حمل و نقل در مراکز شهرها یکی از ارکان های اصلی حمل و نقل جاده ای در ایران می باشد. این مراکز به نام های پایانه باربری، پایانه بار نیز شناخته می شود. با توجه به تغییرات در تصمیم گیری های کلان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ایران، گرایش به استفاده از سیستم ها نرم افزاری مدیریت حمل پایانه ها در بستر اینترنت افزایش یافته است. همچنین الزامات قانونی و تسهیل فرآیندهای استفاده از خدمات الکترونیک نیز در سال های اخیر انجام پذیرفته است.

یکی از خدمات سامانه مدیریت یکپارچه حمل و نقل  شیپین - shipin سیستم مدیریت حمل پایانه های کشور می باشد. اولین استقرار سامانه در سال ۱۳۹۲ در پایانه بار شهر زنجان به سفارش انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل کالای شهر زنجان انجام پذیرفت.

ابتدا سیستم اعلام بار پایانه بار زنجان راه اندازی و سپس سیستم نوبت دهی مبتنی بر تشخیص پلاک ناوگان پیاده سازی گردید. در ادامه پس از ثبات سیستم نوبت دهی پایانه سایر سیستم های مورد نیاز در دسترس پایانه بار قرار گرفت.

ما در شیپین به صورت تخصصی خدمات نرم افزاری مورد نیاز جهت مدیریت حمل و نقل پایانه بار را با بیش از ۱۰ سال تجربه ارایه نموده ایم. در ادامه به زیر سیستم های مدیریت حمل پایانه ها اشاره می گردد:

 • سیستم صدور بارنامه
 • اعتبارسنجی راننده و شرکت باربری
 • سیستم نوبت دهی آنلاین  راننده پایانه بار، پایانه حمل و نقل
 • نوبت دهی راننده با سیستم تشخیص پلاک
 • سالن اعلام بار
 • مدیریت عملکرد شرکت های باربری
 • مدیریت هزینه های ورودی و پارکینگ
 • گزارش درآمد
 • گزارش ناوگان ورودی
 • گزارش ناوگان خروجی
 • گزارش رانندگان
 • گزارش نوبت دهی رانندگان
 • گزارش بارها
 • گزارش توقف
 • ارسال مکاتبات و نامه یع شرکت های باربری
 • خروجی مانیتور سالن اعلام بار
 • اپلیکیشن اعلام بار و نوبا دهی آنلاین راننده
 • سیستم اعلام بار پیامکی
 • سیستم نوبت دهی پیامکی