فرآیند بارگیری تا تخلیه بار

فرآیند بارگیری تا تخلیه بار هر شرکت و صنعتی ممکن است متفاوت با دیگری باشد. از طرفی فرآیند بارگیری تا تخلیه در بارهای ورودی و بارهای خروجی نیز ممکن متفاوت باشد. ما در شیپین با رویکردی که در ارائه نرم افزارهای لجستیک به صورت تخصصی و سفارش مشتری داریم، ابتدا فرآیندها و فعالیت های مشتریان را بررسی و مطالعه می کنیم و راهکار بهینه خود را در نرم افزار مدیریت لجستیک شیپین ارائه می نماییم.

مزیت روش کار ما چیست؟

ایجاد شفافیت در فعالیت ها و ارتباطات و ویژگی های آن ها جزئیات و پیش نیازها، ارتباطات و شرایط فعالیت ها از زمان ثبت اطلاعات بار جهت اعلام بار تا مرحله نهایی که تحویل بار در مقصد و پرداخت کرایه حمل می باشد، به صورت شفاف و دقیق مشخص می شوند. این موضوع کمک می کند تا مشتریان نسبت به فعالیت ها تسلط بیشتری داشته باشند و نیازمندی ها و خواسته های هر فعالیت را جهت الکترونیکی شدن و پیاده سازی در نرم افزار شیپین، دقیق تر احصا نمایند.

شناسایی و رفع مشکلات و چالش های موجود در فرآیندها

بررسی فعالیت هایی که در راستای فرآیند لجستیک و حمل و نقل انجام می شوند، کمک می کند تا موانع و گره های موجود و علل وقوع ان ها شناسایی شوند و جهت حل آن ها با استفاده از روش های استاندارد، راهکار اتخاذ گردد. ما در شیپین دانش و تجربه کافی برای این کار را داریم و راهکارهایی که به شما ارائه می کنیم، بهینه، استاندارد شده و به صورت الکترونیکی در نرم افزار مدیریت لجستیک شیپین هستند.

کارایی حداکثری نرم افزار

شفافیت و شناخت دقیق فعالیت ها و روند انجام و چرخه فرآیندهای لجستیک و حمل و نقل و نیز شناسایی و رفع موانع و مشکلات موجود، کارایی نرم افزار را برای شما چند برابر می کند. در این صورت شیرینی استفاده از تکنولوژی را در کار خود احساس می کنید و سرعت، دقت، نظم و افزایش بهره رری را در زنجیره لجستیک و حمل و نقل مشاهده می نمایید.