توزین خودکار باسکول

 اتصال و توزین خودکار باسکول با سامانه شیپین

سامانه شیپین با اتصال به دوربین های پلاک خوان، امکان ثبت و ضبط بار خودروهای حمل و نقل را فراهم می کند. با استفاده از سامانه شیپین، دیگر نیازی به هیچ نرم افزار دیگری برای توزین بار خودرو ندارید.

شیپین چگونه وزن خالص بار را ثبت می کند؟

با استفاده از دوربین های پلاک خوان و ثبت پلاک خودرویی که به سمت وزن گیری می رود، سامانه شیپین قادر است وزن هر خودرو را هم در هنگام تخلیه و هم بارگیری ثبت کند. به این ترتیب، وزن خالص بار محاسبه شده و اطلاعات به دست آمده در اختیار شما قرار می گیرد.

مدیریت آسان باسکول با سامانه شیپین

مدیریت باسکول با سامانه شیپین بسیار راحت تر از آنچه که فکر می کنید انجام می شود. با وجود اطلاعات دوربین پلاک خوان که هنگام ورود و خروج خودروها در زمان بارگیری و تخلیه شماره پلاک خودرو را ثبت می کند، داده کافی برای اطلاع دقیق از میزان بار خالص هر خودرو در دسترس شما خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع باسکول سیستم های توزین الکتریک،و مدیریت باسکول با سامانه کسری، می توانید به سایت های تخصصی مرتبط مراجعه کنید.