شیپین

 

مشتریان شیپین

ما رسالت خود را در ارائه راهکارهایی که بتواند رضایت حداکثری مشتریان مان را محقق کند، می دانیم. از این رو برای ما مهم است که راهکارهای نرم افزاری مورد ارائه در شیپین، بتواند دغدغه صنایع مختلف و صاحبان بار و نیز شرکت های باربری و رانندگان را در بخش لجستیک و حمل و نقل برطرف سازد.

برخی صنایع و شرکت هایی که به ما اعتماد کردند:

گروه تولیدی صنعتی فراسان

آویسا پارسه زابل

صنایع آرد ورامین

پایانه بار صبا زنجان

صنایع لبنی صباح

فولاد یزد

سیمان ایلام

نورد فولاد یزد

نفت پاسارگاد(شیراز)

گروه غذایی مزمز

فولاد خرمدشت تاکستان

سنگ آهن مادکوش