فرآیندها و داده ها

به منظور مدیریت فرآیندهای لجستیک و حمل و نقل شما، امکانات مختلفی را در نظر گرفته ایم که به شما در مدیریت مجموعه خود کمک می کند. داده هایی که در چرخه فرآیند لجستیک و حمل و نقل تولید می شود، نیز منابع باارزشی برای بررسی عملکرد و وضعیت هستند، لذا در این خصوص نیز بخش ها و امکانات متعددی در شیپین وجود دارد.


امکانات شیپین در فرآیندها و داده ها

برخی از این امکانات عبارت است از:


فرآیند بارگیری تا تخلیه بار

از مرحله اعلام بار تا مرحله تاییدیه تحویل در مقصد و پرداخت کرایه حمل در فرآیند بارگیری و تخلیه بار، در شیپین الکترونیکی می باشد و مرحله به مرحله اجرا می شوند. با استفاده از شیپین شما وضعیت هر بار را می توانید مشاهده کنید که در چه مرحله ای از فرآیند می باشد.


اتصال به نرم افزارها

شما با نرم افزار شیپین، نیاز به گرفتن خروجی دستی و اکسلی و انتقال به نرم افزارهای مورداستفاده دیگر خود و یا بالعکس را ندارید و یا نیازی نیست که اطلاعات ثبت شده در نرم افزار دیگر را مجددا در شیپین ثبت کنید. بلکه این کار به صورت خودکار صورت می گیرد و اطلاعات موردنیاز بین نرم افزار شیپین و دیگر نرم افزارهای مورداستفاده شما به صورت سیستمی تبادل می شود و ما این دانش را داریم که به تمامی نرم افزارها بدون محدودیت متصل شویم.


گزارشات حمل بار

در هر قابلیت و امکانی که در شیپین ایجاد کرده ایم، امکان گزارشگیری از داده ها در مراحل مختلف فرآیند لجستیک و حمل و نقل وجود دارد و شما می توانید گزارش های دلخواه و موردنیاز خود را با اعمال انواع فیلترها دریافت کنید. هر زمان که اقدام به گزارشگیری نمایید، این گزارشات کاملا به روز هستند و صحت اطلاعات آن نیز تضمین شده است، چرا که خطای انسانی در تهیه گزارش وجود نداشته و سیستم این گزارشات را تهیه می کند.


داشبورد مدیریتی

اگر می خواهید عملکرد مجموعه را در بخش لجستیک و حمل و نقل در یک نگاه متوجه شوید بدون صرف زمان زیاد؛ داشبورد مدیریتی شیپین پیشنهاد ما به شما است. این داشبورد حاوی آمار و نمودارهای گرافیکی است که شما را سریعا از وضعیت موجود در بخش های مختلف آگاه می کند و در تصمیم گیری های شما کمک می کند.