داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی در نرم افزارهای مدیریت فرآیند لجستیک و حمل و نقل را می توان به عنوان قلب این نرم افزارها دانست. زیرا بر اساس این داشبورد است که عملکرد فرآیند لجستیک و حمل و نقل شرکت ها و صنایع قابل بررسی بوده و اطلاعات جامعی از وضعیت موجود، گذشته و آینده ارائه می دهد.

داشبورد مدیریتی شیپین دستیار مشتریان ماست و در هر لحظه و هر مکان قادر هستند نمودارها و اطلاعات نمایش داده شده در این داشبورد را مشاهده و بررسی نمایند. داشبورد مدیریتی شیپین بر اساس نیاز و خواسته مشتریان طراحی و پیاده سازی می شود و طبق داده هایی که در نرم افزار در فرآیندهای جاری سامانه اجرا می گردند، به صورت خودکار به روزرسانی می شود. این داشبورد کاملاً گرافیکی بوده و مدیران را در سریع ترین زمان از وضعیت و عملکرد مجموعه مطلع می نماید و به شناسایی و رفع موانع موجود و به تصمیم گیری های دقیق مدیران کمک می کند.