باما در ارتباط باشید

info@shipin.ir

آدرس :

تهران، توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 22

زنجان: اراضی پایین کوه، فاز 1، ظفر 2، خیابان میلاد 17، پلاک 3562، طبقه همکف

تلفن : 021-22518523

تلفن :024-33447372

تلفن : 9128 772 0912

ایمیل: info@shipin.ir