تشخیص پلاک

سیستم تشخیص پلاک شیپین

دوربین پلاک خوان برای نوبت دهی 

دوربین پلاک خوان جهت نوبت دهی برای بارگیری و تخلیه خودروهای حمل و نقل بار تعبیه شده است و تمامی اطلاعات خودروهایی که از گیت ورودی و خروجی عبور می‌کنند را ثبت و ضبط می‌نماید. سیستم تشخیص پلاک سرویسی مجزا و مستقل می‌باشد که در صورت درخواست شما و پرداخت هزینه‌ای مجزا برای شما تعبیه خواهد شد. این سرویس برای پروژه‌های مختلف مانند مدیریت پارکینگ عمومی، پلیس راه، برای اداره راهنمایی و رانندگی، مجتمع‌های مسکونی و بسیاری از پروژه‌های دیگر قابل استفاده است.

این سیستم با خواندن پلاک خودرو ها از طریق دوربین های تعبیه شده در کارخانه تصاویر پلاک ها را دریافت کرده و داده های تصویری را آنالیز میکند، پس پلاک خودرو ها از این طریق مشخص خواهد شد.

 از این داده ها برای امور مختلفی مانند نوبت دهی، گزارش‌گیری، ثبت و اجازه ورود و خروج، سرویس کارخانه و انتظامات و … استفاده میگردد. شیپین با ثبت پلاک خودروها و زمان ورود و خروج آ‌نها اطلاعات کاملی در اختیار شما خواهد گذاشت.