باشگاه مشتریان

امتیاز بندی رانندگان و مزایای آن

این سرویس مزایای گوناگونی را برای همه‌ی شرکت‌هایی که با رانندگان در ارتباط هستند فراهم می‌کند. سرویس باشگاه مشتریان شیپین برای شما طراحی شده است تا توسط آن و بر اساس سیاست های شخصی شرکت خود خدماتی را که رانندگان و شرکت‌های باربری به شما می‌دهند امتیاز بندی کنید تا در آینده و در صورت نیاز از آن ها استفاده کنید.

 به عنوان مثال شما می‌توانید با درج امتیاز مثبت یا منفی برای خدماتی چون تعداد حمل موفق راننده و مدت زمان طی مسیر توسط او، یا تعداد کنسلی و تعداد انصراف، و حتی تعداد محموله هایی که به مقصد نرسیده و یا تحویل گیرنده از سلامت محصول و یا زمانبندی دریافت آن رضایت کامل نداشته است به رانندگان خود نمره دهید. این نمرات به شما کمک می‌کند تا از رانندگان خود به ترتیب اولویت و بر اساس امتیاز استفاده کنید تا هم خدمات بهینه تری را به مشتریان خود ارائه دهید و بازده شرکت خود را افزایش دهید، هم هنگام اعطای جوایز و تسهیلاتی مانند خرید بیمه یا کمک هزینه خرید لاستیک و یا اولویت بندی بارگیری و اعطای کد تخفیف از رانندگان با امتیاز بالاتر به نحو احسن تشکر کنید و به این طریق در کادر خدماتی خود ایجاد انگیزه و اشتیاق نمایید.