انتظامات

کنترل ورود و خروج خودروها به کارخانه

دوربین پلاک خوان که جهت نوبت دهی برای بارگیری و تخلیه بار خودروهای حمل و نقل بار تعبیه شده است تمامی اطلاعات خودروهایی که از گیت ورودی و خروجی عبور می‌کنند را ثبت و ضبط می‌نماید.

سامانه شیپین با اتصال به این دوربین ها و ثبت و ضبط اطلاعات آنها قادر است تا به تنهایی و بدون نیاز به هیچ گونه نرم افزار دیگری انتظامات کارخانه را مدیریت کند. 

شیپین با ثبت پلاک خودروهای ورودی قادر است شما را از خودروهای ورودی به کارخانه و بار آن‌ها آگاه کند. به این صورت شما از زمان ورود و خروج تمامی خودروها و بار آنها اطلاعات کاملی خواهید داشت و در صورت ورود و خروج غیر مجاز کالا و یا تجهیزات و اموال سریعا از آن اطلاع پیدا خواهید کرد.

توجه کنید که این سرویس نیاز به نرم افزار جداگانه برای مدیریت انتظامات و کنترل و مدیریت تردد خودروها ندارد و همچنین قادر هستید تا به صورت دستی و یا اتوماتیک این سیستم را مدیریت کنید.