اتصال شیپین به نرم افزارها

شیپین این قابلیت را دارد که با نرم افزارهای مختلفی که مشتریان در مجموعه خود استفاده می کنند به منظور ارسال و دریافت خودکار اطلاعات موردنیاز متصل گردد. معمولا صنایع و پایانه بارها ی شرکت های باربری ممکن است برای امور فروش، تدارکات، مالی، انبار و ... از نرم افزارهای دیگری استفاده نمایند. لذا شیپین محدودیتی در اتصال به این نرم افزارها ندارد و به راحتی و با حفظ امنیت داده ها، امکان تبادل خودکار اطلاعات را با آن ها دارد.

اتصال شیپین به دیگر نرم افزارها چه مزیت هایی دارد؟

ممکن است اهمیت تبادل خودکار داده ها و اطلاعات بین نرم افزارها ملموس نباشد، اما امروزه قابلیت اتصال به نرم افزارها یک ضرورت و الزام برای هر نرم افزاری است و اگر نرم افزار این قابلیت را نداشته باشد یک محدودیت اساسی محسوب می گردد.

 قابلیت اتصال به دیگر نرم افزارها و تبادل خودکار اطلاعات در شیپین وجود دارد و به راحتی و بدون محدودیت به انواع نرم افزارها متصل می گردد و و ارسال  دریافت و تبادل خودکار اطلاعات را انجام می دهد.

اما این قابلیت چه مزیت هایی برای شما دارد؟

اطمینان از دقت و صحت اطلاعات

زمانی که اطلاعات به صورت خودکار و بدون دخالت انسان، از یک نرم افزار به نرم افزار دیگر ارسال و دریافت می شود، مسلما خطای انسانی در ثبت اطلاعات صفر می شود و دقت و صحت اطلاعات را به دنبال دارد و این اطمینان خاطر برای شما وجود دارد که اطلاعات درست و کامل منتقل شده است.

سرعت در ثبت اطلاعات

حتما بارها مشاهده کرده اید که کارکنان بنا به ضرورت، خروجی اطلاعات را در قالب فایل های اکسل و ... از یک نرم افزار دریافت می کنند و در نرم افزار دیگر بارگذاری می کنند. این موضوع ضمن اینکه برای کارکنان طاقت فرسا است، در عین حال زمان بر نیز می باشد. خبر خوب این است که این موضوع در نرم افزار شیپین وجود ندارد.

امنیت اطلاعات

زمانی که خودکار ارسال  دریافت اطلاعات بین دو نرم افزار مشخص انجام می پذیرد، مسائل امنیتی و حفاظت اطلاعات در این نرم افزارها رعایت م شود و در قالب پروتکل های امنیتی تبادل صورت می پذیرد. از طرفی شما دقیقا مطلع هستید که تنها اطلاعات موردنیاز تبادل می شود و اطلاعات دیگری انتقال نمی یابد. اما در روش تبادل دستی اطلاعات، تضمینی برای حفاظت اطلاعات وجود ندارد چرا که ممکن است عمدا یا سهوا خطای انسانی موجب گردد تا اطلاعات در اختیار سایر افراد قرار بگیرد. لذا این اطمینان خاطر را داشته باشید که در تبادل سیستمی اطلاعات، اطلاعات شما امنیت دارند.

صرفه جویی در زمان و حذف دوباره کاری کارکنان در ثبت اطلاعات

زمان مهم ترین مسئله در افزایش بهره وری در شرکت ها است و نرم افزارها مهم ترین ابزار برای صرفه جویی زمان کارکنان است. در تبادل سیستمی اطلاعات، کارکنان زمانی را برای صرف تبادل دستی نمی کنند و می توانند زمان خود را صرف سایر امور موردنیاز نمایند. ضمن اینکه اطلاعات دو یا چند بار در نرم افزارها ثبت نمی شوند، بلکه یکبار ثبت می شوند و دوباره کاری ها حذف می شوند.

یکپارچگی نرم افزارهای مورد استفاده

یکپارچگی نرم افزارها هزینه ها را کاهش می دهد. شما نیاز نیست هزینه هنگفتی برای خرید نرم افزار یکپارچه نمایید، بلکه با اتصال و تبادل سیستمی اطلاعات بین نرم افزارهای موجودی که دارید، یکپارچگی میان آن ها ایجاد می گردد. همانطور که اشاره شد شیپین هیچگونه محدودیتی در تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارها ندارد و این دانش را داریم که به انواع نرم افزارهایی که در شرکت اسفتاده می کنید متصل شده و ارسال و دریافت اطلاعات خودکار شود.