فراخوانی اتوماتیک راننده

از هر گونه تداخل و بی‌نظمی در بخش بارگیری و تخلیه جلوگیری کنید

با سامانه فراخوانی اتوماتیک راننده، از هر گونه تداخل و بی‌نظمی در بخش بارگیری و تخلیه می‌توان جلوگیری کرد و مشکلاتی مانند تاخیر در زمان بارگیری و انتظار رانندگان برای بارگیری و تخلیه به حداقل زمان ممکن می‌رسد.

نحوه عملکرد این سیستم به این طریق است که سامانه با استفاده از دوربین های تعبیه شده اطلاعات را ثبت نموده و به وسیله مانیتور کردن و تحلیل این اطلاعات از وضعیت خودروها در هر لحظه اطلاعات کاملی در اختیار دارد. به عنوان مثال در هنگام بارگیری و تخلیه از تعداد خودروهای در حال بارگیری و یا تخلیه و وضعیت آنها اطلاعات کافی دارد. پس از اینکه بارگیری خودروها به اتمام رسید، سایر خودروهایی که در صف انتظار و نوبت بارگیری قرار دارند توسط پیامک و نوتیفیکیشنی که سامانه برای آنها ارسال می‌کند از نوبت خود اطلاع می‌یابند و در اسرع وقت برای بارگیری یا تخلیه مراجعه میکنند.

به این طریق از ازدحام ناشی از ترافیک زیاد در هنگام بارگیری جلوگیری می‌شود و همچنین سایر خودروها در کوتاه ترین زمان ممکن بارگیری و تخلیه خود را به انجام می رسانند و این امر رضایت کادر رانندگان و افزایش بازده شرکت را نتیجه می ‌دهد.