سرویس پرداخت کرایه حمل بار

سرویس پرداخت کرایه

پرداخت آنی کرایه حمل بار

سامانه شیپین توانسته است پرداخت کرایه حمل بار را به شیوه‌ ای کارآمد مدیریت کند. به این ترتیب که پس از طی مراحل ورود، بارگیری، خروج، تحویل و تایید توسط گیرنده بار شرکت ارسال کننده از طریق سامانه شیپین قادر خواهد بود کرایه خودروی حمل و نقل بار را به صورت آنی و بدون نیاز به مراجعه به بانک و امور اداری اضافی و اتلاف وقت پرداخت کند. به این ترتیب صرفه جویی قابل توجهی در مان و انرژی اتفاق می‌افتد.

دسترسی واحد مالی شرکت به گزارش های مالی

از دیگر مزیت این سرویس می‌توان به این نکته اشاره کرد که با وجود شیپین واحدهای مالی شرکت ها به تمام گزارش های مالی دسترسی کامل خواهند داشت و از ریز جزییات پرداخت دستمزد حمل بار به شرکت های حمل و نقل و رانندگان خودروهای حمل بار اطلاعات کاملی در اختیار خواهند داشت که در مواقع لزوم و جهت تهیه گزارش ها مالی می‌توانند از آن استفاده کنند.

 پرداخت بر اساس اسناد حمل و اسناد مالی مشتری در سیستم حسابداری شرکت 

 با ثبت شماره شبا رانندگان خودروهای حمل بار و شرکت های حمل و نقل برای پرداخت کرایه، می‌توان بدون مراجعه به بانک و تنها در مدت یک روز کاری و پس از تایید تحویل بار توسط گیرنده تمام پرداخت ها را به صورت آنی و سازماندهی شده انجام داد. نکته حائز اهمیت این است که این فرآیند تنها یک مرحله دارد و دیگر نیازی به وارد کردن اطلاعات حسابداری در سیستم شیپین نمی‌باشد و سامانه شیپین با اتصال به سیستم شرکت و بر اساس اسناد مالی مشتری و حمل بار پرداخت ها را سازمان دهی می‌کند. توجه کنید که برای پرداخت ابتدا لازم است تایید تحویل از طرف گیرنده صادر شود که این نیز اطمینان خاطر لازم را جهت پرداختی موفق برای ارسال کننده بار فراهم می‌آورد.