تخصیص بار اتوماتیک

شیپین یک سرویس تخصیص بار عادلانه

ما در سامانه شیپین برای ایجاد یک سرویس تخصیص بار عادلانه الگوریتمی اختصاصی طراحی کرده ایم که این امکان را به شما می دهد تا بر اساس پارامترهای مختلف مقاصد تخلیه بار را امتیاز بندی کنید . با این روش سامانه با دسترسی به اطلاعات و سوابق رانندگان بهترین گزینه برای حمل بار  انتخاب می‌کند تا در حق هیچ یک از رانندگان اجحافی صورت نگیرد.

به عنوان مثال برای تخصیص بار به رانندگان کارخانه آرد مقاصد را بر اساس پارامترهایی مانند میزان مسافت، پیک ترافیک، سختی تخلیه، سختی مسیر، نوع بار و سایر پارامترها امتیاز بندی می‌کنیم و سرویس تخصیص بار اتوماتیک شیپین با الگوریتم اختصاصی خود بهترین  گزینه برای تخصیص بار را انتخاب میکند.

به این طریق مقاصد سخت و طولانی به صورات عادلانه بین همه‌ی رانندگان تقسیم می‌شوند و سامانه با استفاده از سوابقی که از رانندگان در اختیار دارد، برای تخصیص بار همواره بهترین گزینه ها را به صورت هوشمند انتخاب می‌کند.