سامانه اعلام بار هوشمند

شیپین بهترین گزینه برای حمل بار را برای شما انتخاب می‌کند

بسیار پیش آمده که شرکت‌های تولیدی در موعد بارگیری محصولات و تولیدات خود برای انتخاب رانندگان با مشکل رو به رو شوند. شیپین که به اطلاعات خودروی‌های آماده برای حمل بار در اطراف خود دسترسی دارد با استفاده از این اطلاعات بهترین گزینه برای حمل بار را برای شما انتخاب می‌کند. این سیستم با آنالیز و تحلیل داده های در دسترس از کارخانه ها و رانندگان که از گذشته و سوابق آنها به دست آمده است برای شما بهترین و در دسترس ترین گزینه را انتخاب میکند.

به این طریق هم برای رانندگان و هم برای کارخانه هایی که متقاضی راننده برای حمل بارشان می‌باشند بهترین گزینه انتخاب می‌شود و سیستم با استفاده از داده‌های خود فیلتر‌های مناسبی که مورد نظر رانندگان و کارخانه ها هستند را اعمال می‌کند تا به بهترین انتخاب ممکن دست یابد.